DIGITAL TRAINING

SKATIES UN MĀCIES

ESI GUDRĀKS

MĒRĶIS

Projektā tiks veikts darbs pie apmācības un izglītības sistēmas pilnveidošanas, izmantojot multimediju aprīkojumu un interaktīvo televīziju. Projekts paredz īstenot pētījumus interaktīvās un digitālās televīzijas pielietojumos, attīstīt apmācības un izglītības sistēmas infrastruktūru, veidot apmācību kursus, veikt kursu aprobāciju un novērtēšanu.

Projekta laikā tiks veikti vairāki zinātniski pētījumi, lai attīstītu multimediju datu pārraides tehnoloģijas, kā arī veidoti studiju kursi tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā. Vairāki apmācību kursi būs pieejami arī plašākai sabiedrībai, un tos varēs apgūt ar interaktīvās televīzijas starpniecību. Plānota arī digitālajai televīzijai paredzētas ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas izveides izpēte un prototipa izstrāde.  Par projektā piešķirto finansējumu partnerorganizācijas varēs iegādāties  arī laboratoriju aprīkojumu un serveru tehnoloģijas. Šī tehnika ne vien ļaus veikt zinātniskos pētījumus, bet arī nodrošināt projekta laikā izstrādāto rezultātu pieejamību sabiedrībai.

PROJEKTS

Projekta nosaukums: „Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training”
Projekta nosaukums latviešu valodā: „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai”
Projekta numurs: LLIV-343
Projekta akronīms: INTERACTIVE TV
Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam 1. prioritāte „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1.atbalsta virziens „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība”
Ieviešanas periods: 30 mēneši, no 28.04.2012. līdz 27.10.2014.
Projekta galvenais partneris: p/i Ventspils Digitālais centrs
Projekta partneri: Ventspils Augstskola un Kauņas Tehnoloģiju Universitāte (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Projekta kopējais finansējums: 952 718,75 EUR (85% jeb 809 810,94 EUR – ERAF finansējums; 15% jeb 46 474,84 EUR – nacionālais finansējums).

LL

 

PROJEKTA REZULTĀTI

Stratēģija par apmācības iedarbīguma paaugstināšanu, pielietojot jaunu, attīstošos tehnoloģiju — interaktīvo TV un 3D TV
Stratēģija par avārijas paziņojumu audio vizuālās sistēmas, kas paredzēta pārraidei digitālās televīzijas tīklā, ieviešanu
Eksperimentālās izpētes gala ziņojums
Projekta brošūra

GALERIJA

KĀ TAS STRĀDĀ?

PARTNERI

DIGITAL TRAINING