19
Jul

Latvijas un Lietuvas tehnoloģiju speciālisti sadarbosies izglītības kvalitātes uzlabošanai

Ventspils Digitālais centrs, Ventspils Augstskola un Kauņas Tehniskā universitāte (Lietuva) uzsākuši sadarbību projektā, kas paredz attīstīt un demonstrēt interaktīvās un digitālās televīzijas tehnoloģiju praktisko pielietojumu, jo īpaši izglītības un apmācību jomā.

Piektdien, 20. jūlijā, projekta partneru pārstāvji tiksies Ventspilī, lai dotu oficiālu startu projekta aktivitātēm, kā arī klātienē pārrunātu turpmāko sadarbību un iepazītos ar projekta komandas dalībniekiem, ar kuriem būs jāstrādā plecu pie pleca līdz pat projekta noslēgumam 2014. gada nogalē.

Projekta laikā tiks veikti vairāki zinātniski pētījumi, lai attīstītu multimediju datu pārraides tehnoloģijas, kā arī veidoti studiju kursi tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā. Vairāki apmācību kursi būs pieejami arī plašākai sabiedrībai, un tos varēs apgūt ar interaktīvās televīzijas starpniecību. Plānota arī digitālajai televīzijai paredzētas ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas izveides izpēte un prototipa izstrāde. Par projektā piešķirto finansējumu partnerorganizācijas varēs iegādāties arī laboratoriju aprīkojumu un serveru tehnoloģijas. Šī tehnika ne vien ļaus veikt zinātniskos pētījumus, bet arī nodrošināt projekta laikā izstrādāto rezultātu pieejamību sabiedrībai.

Kopējais piešķirtais finansējums projektam „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai” ir teju 670 000 latu, no kuriem 85% finansē Latvijas–Lietuvas programma no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, bet pārējais ir projekta partneru sarūpētais līdzfinansējums.

Papildu informācija:
Kristians Jacevičs
Projekta vadītājs
Ventspils Digitālais centrs
e-pasts: kristians.jacevics@ventspils.gov.lv
Tālr. 29792717