DIGITAL TRAINING

PAŽIŪRĖKITE IR SUŽINOKITE

TAPK IŠMINTINGESNIS

TIKSLAS

Projekto tikslas: padidinti tyrimų kokybę ir efektyvumą, o taip pat mokymo sistemų prieinamumą, panaudojant multimedijos ir interaktyviosios televizijos priemones

Projekto uždaviniai:

  1. Atlikti bendrus tyrimus ir sukurti metodus bei technines priemones objektyviam DTV kokybes vertinimui įvairiose komunikacijų terpėse;
  2. Sukurti infrastruktūrą skaitmeninės TV kokybės tyrimams,o taip pat reikalingus DTV servisus mokymo programų sukūrimui ir transliacijai;
  3. Sudaryti galimybių studiją ir atlikti pilotinius aliarminės signalizacijos bandymus DTV tinkluose.
  4. Sukurti 6 DTV technologijų daugiakalbes mokymo programas studentams, testinių studijų klausytojams ir įmonių personalo perkvalifikavimui.

PROJEKTAS

Projekto pavadinimas: „Multimedijos ir interaktyviosios televizijos priemonių panaudojimas mokymo proceso efektyvumo didinimui”

Projekto numeris: LLIV-343
Projekto akronimas: INTERACTIVE TV

Programa: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013 m.
I prioritetas: Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas,
Priemonės: „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą;”

Projekto trukmė: 30 mėnesių, nuo 28.04.2012 iki  27.10.2014.

Projekto tikslinės grupės: IT kompanijos, studentai, techninės įrangos projektuotojai, mažųjų įmonių savininkai ir tęstinių studijų klausytojai.

Projekto koordinatorius: Ventspilio Skaitmeninis Centras
Projekto partneriai: Ventspilio aukštoji mokykla ir Kauno Technologijos universitetas

Projekto biudžetas: 952 718,75 EUR (85% arba 809 810,94 EUR – EK finansavimo dalis; 15% arba 46 474,84 EUR – nacionalinėfinansavimo dalis).

LL

 

PROJEKTO REZULTATAI

Strategy for increasing attractiveness of education and training using new and emerging technologies – interactive TV and 3D TV
Strategy for implementation of early warning audio visual system transmitting through DTV
Experimental research (final report)
Project brochure

GALERIJA

PARTNERIAI

DIGITAL TRAINING