Kauno Technologijų Universitetas

Redbird_kaunasuniversity-width189

Kauno technologijos universitetas, įkurtas 1922m., yra vienas didžiausių techniškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių.

Universiteto misija

Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui, formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

Universiteto strategija

Savo strategija Universitetas siekia tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti tarptautinėje erdvėje. Strategija nukreipta į Universiteto atsakingumo visuomenei ir šaliai stiprinimą konsoliduojant jo veiklas žmogaus gyvenimo kokybei gerinti ir valstybingumo raidai spartinti.

Universiteto vizija

Universiteto vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu ir perdavimu.

KTU yra gerai žinomas pasauliui elektronikos, ultragarso, organinės chemijos, mechatronikos, sistemų diagnostikos, aplinkosaugos ir daugelio kitų krypčių mokslo laimėjimais. Universitetas sėkmingai vykdo Europos mokslo programų projektus, sutartis su užsienio firmomis, palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos pramone. Universitete skatinama darbuotojų iniciatyva, akademinis reiklumas, veikia stiprios ir aktyvios savivaldos bei visuomeninės priežiūros institucijos, studentų organizacijos. Studijos, naujų asmenybių ugdymas yra mūsų darbo pagrindas.