Ventspilio skaitmeninis centras

VDC_logo

 

Ventspilio skaitmeninis centras (VDC) yra Ventspilio savivaldybės viešoji įstaiga.

VDC tikslai yra šie:

  •  Sudaryti palankias sąlygas Ventspilio savivaldybei, gyventojams ir verslininkams dalyvauti informacinės visuomenės ir e-valdžios veikloje;
  • Aktyviai kurti informacinę visuomenę, įgyvendinant e-sprendimus vietos, regiono, nacionalinio ir tarptautiniame lygmenyse;
  • Formuoti, remti ir plėtoti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą.

 

VDC teikia platų paslaugų spektrą gyventojams, savivaldybių padaliniams ir darbuotojams, verslo įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims:

  • Ventspilio miesto savivaldybės IRT infrastruktūros kūrimas ir priežiūra (administracijos, įstaigos, mokyklos);
  • IRT tarnybos pagalbos paslaugos mokykloms ir visoms Latvijos bibliotekoms;
  • Darbo su kompiuteriu ir įgūdžių tobulinimo mokymai gyventojams;
  • Viešojo interneto prieigos taškų diegimas Ventspilyje;
  • Kopijavimo, spausdinimo, vaizdo ir vaizdų dubliavimo bei apdorojimo paslaugų tiekimas;
  • Verslo ir paramos paslaugų teikimas besikuriančioms MVĮ;
  • Svetainių talpinimas (Hosting), seminarų ir forumų organizavimas ES projektų rengėjams ir vykdytojams.