17
Dec

Noslēdzies Latvijas un Lietuvas kopprojekts par tehnoloģijām izglītībā un apmācībā

logo_set_201_142Šā gada nogalē noslēdzies vairāk nekā divus gadus ilgušais sadarbības projekts starp Ventspils Digitālo centru, Ventspils Augstskolu un Kauņas Tehnoloģiju universitāti (Lietuva). Projekta tēma bija saistīta ar multimediju un interaktīvās televīzijas iespēju izpēti izmantošanai izglītībā un apmācībā.

Projektā tika īstenoti zinātniski pētījumi interaktīvās un digitālās televīzijas pielietojumos, attīstīta apmācības un izglītības sistēmas infrastruktūra, veidoti apmācību kursi un veikta to aprobācija. Pētījumu mērķis bija attīstīt multimediju datu pārraides tehnoloģijas, kā arī veidot studiju kursu tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā. Sagatavotās zinātniskās publikācijas prezentētas arī konferencēs ārvalstīs, dodot iespēju vēl plašākai pieredzes apmaiņai un turpmākai sadarbībai.

Partneriem sadarbojoties, sagatavotas kopīgas stratēģijas: par apmācības iedarbīguma paaugstināšanu, pielietojot jaunu, attīstošos tehnoloģiju — interaktīvo TV un 3D TV —,  kā arī par avārijas paziņojumu audio vizuālās sistēmas, kas paredzēta pārraidei digitālās televīzijas tīklā, ieviešanu.

Līdztekus pētnieciskajai darbībai izstrādāti arī praktiski pielietojami rezultāti. Plašākai sabiedrībai bez maksas pieejami seši eksperimentāli interaktīvi video apmācību kursi. To mērķauditorija ir biznesa uzsācēji un uzņēmēji, augstskolu studenti un mūžizglītības studenti. Izstrādāts arī prototips ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmai, kas paredzēts digitālajai televīzijai.

Par projektā piešķirto finansējumu iegādāts arī laboratoriju aprīkojums un serveru tehnoloģijas, kas ļāva veikt projekta aktivitātes, kā arī nodrošinās partneru zinātniskās un izglītības infrastruktūras tālāku attīstību. Kauņas Tehnoloģiju universitāte ieguvusi ciparu televīzijas tehnoloģiju laboratoriju, kas nodrošina video datu analīzi, mērīšanu un interaktīvas audiovizuālas konferences un mācības. Ventspils Augstskolā darbojas attēlu un skaņas pārraides tehnoloģiju laboratorija pētniecībai, attīstībai un izglītībai. Savukārt Ventspils Digitālais centrs visu projekta partneru vajadzībām nodrošina datu centra pakalpojumus laboratorijas pētījumiem, kā arī interaktīvo video kursu sagatavošanai un straumēšanai. 2013. gada sākumā tika uzstādīts un iekārtots Latvijā pirmais konteinera tipa datu centrs. Tā konstrukcija veidota specifiski un tajā ieviesti vairāki tehnoloģiski jauninājumi, kas nav sastopami līdzīgos standarta ārzemēs ražotajos konteineros. Datu centrs nodrošina augstām kvalitātes un drošības prasībām atbilstošus apstākļus serveru un komunikācijas aparatūras izvietošanai un ekspluatācijai. Turklāt papildus drošību un darbības nepārtrauktību nodrošina tā novietojums tieši blakus energoapgādes uzņēmuma apakšstacijai.

Ar projekta rezultātiem iespējams iepazīsties mājaslapā www.digitaltraining.eu. Kopējais piešķirtais finansējums projektam „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai” ir teju 953 000 EUR, no kuriem 85% finansē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, bet pārējais ir nacionālais līdzfinansējums, tajā skaitā Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums Ventspils Digitālā centra aktivitātēm ir 33 000 EUR.

itv_konteiners_05

itv_vea_06