Ventspils Augstskola

Redbird_viraclogo-width189

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts VIRAC, LATVIJA

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VeA IZI VSRC) aizsāka savu darbību kā Inženierpētniecības centrs 2005.gadā.

Inženierzinātņu institūta uzdevums ir nodrošināt uzņēmumus ar augsta līmeņa lietišķās zinātnes pakalpojumiem, veicināt elektronikas un elektrotehnikas nozaru zinātniski tehniskā potenciāla attīstību reģionā, kā arī veikt dabisku un mākslīgu kosmisko radio avotu novērojumus.

Institūta darbības ir cieši saistītas ar Ventspils Augstskolas izglītības un zinātnisko darbu. Tā uzdevumi ir sekojoši:

- Attīstīt pakalpojumus jaunu produktu izstrādē 4 virzienos – Latvijas un ārvlastu elektronikas un elektrotehnikas, augstas veiktspējas skaitļošanas, astronomijas, astrofizikas un citu nozaru uzņēmumiem;

- Veicināt jaunu produktu vai esošu produktu uzlabojumu izstrādi un ieviešanu ražošanā;

- Veikt lietišķos pētījumus matemātiskā modelēšanā, elektronikā un elektrotehnikā un ar to saistītos virzienos;

- Veikt pētījumus lietišķās informācijas tehnoloģiju jomā; gatavot maģistra un doktora līmeņa speciālistus savas zinātniskās darbības virzienos;

- Piedalīties bakalauru, maģistru un doktoru studiju programmu realizēšanā fizikas, matemātikas un datorzinātņu nozarēs.