ZIŅAS

17
Dec

Noslēdzies Latvijas un Lietuvas kopprojekts par tehnoloģijām izglītībā un apmācībā

logo_set_201_142Šā gada nogalē noslēdzies vairāk nekā divus gadus ilgušais sadarbības projekts starp Ventspils Digitālo centru, Ventspils Augstskolu un Kauņas Tehnoloģiju universitāti (Lietuva). Projekta tēma bija saistīta ar multimediju un interaktīvās televīzijas iespēju izpēti izmantošanai izglītībā un apmācībā.

Projektā tika īstenoti zinātniski pētījumi interaktīvās un digitālās televīzijas pielietojumos, attīstīta apmācības un izglītības sistēmas infrastruktūra, veidoti apmācību kursi un veikta to aprobācija. Pētījumu mērķis bija attīstīt multimediju datu pārraides tehnoloģijas, kā arī veidot studiju kursu tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā. Sagatavotās zinātniskās publikācijas prezentētas arī konferencēs ārvalstīs, dodot iespēju vēl plašākai pieredzes apmaiņai un turpmākai sadarbībai.

Partneriem sadarbojoties, sagatavotas kopīgas stratēģijas: par apmācības iedarbīguma paaugstināšanu, pielietojot jaunu, attīstošos tehnoloģiju — interaktīvo TV un 3D TV —,  kā arī par avārijas paziņojumu audio vizuālās sistēmas, kas paredzēta pārraidei digitālās televīzijas tīklā, ieviešanu.

Līdztekus pētnieciskajai darbībai izstrādāti arī praktiski pielietojami rezultāti. Plašākai sabiedrībai bez maksas pieejami seši eksperimentāli interaktīvi video apmācību kursi. To mērķauditorija ir biznesa uzsācēji un uzņēmēji, augstskolu studenti un mūžizglītības studenti. Izstrādāts arī prototips ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmai, kas paredzēts digitālajai televīzijai.

Par projektā piešķirto finansējumu iegādāts arī laboratoriju aprīkojums un serveru tehnoloģijas, kas ļāva veikt projekta aktivitātes, kā arī nodrošinās partneru zinātniskās un izglītības infrastruktūras tālāku attīstību. Kauņas Tehnoloģiju universitāte ieguvusi ciparu televīzijas tehnoloģiju laboratoriju, kas nodrošina video datu analīzi, mērīšanu un interaktīvas audiovizuālas konferences un mācības. Ventspils Augstskolā darbojas attēlu un skaņas pārraides tehnoloģiju laboratorija pētniecībai, attīstībai un izglītībai. Savukārt Ventspils Digitālais centrs visu projekta partneru vajadzībām nodrošina datu centra pakalpojumus laboratorijas pētījumiem, kā arī interaktīvo video kursu sagatavošanai un straumēšanai. 2013. gada sākumā tika uzstādīts un iekārtots Latvijā pirmais konteinera tipa datu centrs. Tā konstrukcija veidota specifiski un tajā ieviesti vairāki tehnoloģiski jauninājumi, kas nav sastopami līdzīgos standarta ārzemēs ražotajos konteineros. Datu centrs nodrošina augstām kvalitātes un drošības prasībām atbilstošus apstākļus serveru un komunikācijas aparatūras izvietošanai un ekspluatācijai. Turklāt papildus drošību un darbības nepārtrauktību nodrošina tā novietojums tieši blakus energoapgādes uzņēmuma apakšstacijai.

Ar projekta rezultātiem iespējams iepazīsties mājaslapā www.digitaltraining.eu. Kopējais piešķirtais finansējums projektam „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai” ir teju 953 000 EUR, no kuriem 85% finansē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, bet pārējais ir nacionālais līdzfinansējums, tajā skaitā Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums Ventspils Digitālā centra aktivitātēm ir 33 000 EUR.

itv_konteiners_05

itv_vea_06

21
May

Ventspilī atklāj Latvijā pirmo konteinera tipa datu centru

Ventspils Digitālais centrs savā 10 gadu jubilejā sagādājis sev ļoti nozīmīgu dāvanu – ir uzstādīts un iekārtots Latvijā pirmais konteinera tipa datu centrs. Atšķirībā no citiem datu centriem, kas pēc būtības ir noliktavas tipa ēkas, konteineru tipa datu centrs ir modulārs, viegli paplašināms un, tā kā kapitālā celtniecība nav nepieciešama, arī ekonomiski daudz izdevīgāks.

Jaunais datu centrs sniegs iespēju efektīvi palielināt Ventspils Digitālā centra pakalpojumu klāstu ar dažādiem elektroniskajiem, kā arī perspektīvās programmatūras testēšanas pakalpojumiem, tādējādi aktīvāk un plašāk iesaistoties Eiropas mēroga e-pārvaldes un e-biznesa risinājumu izstrādē un attīstībā. Īpaša vērība tiks pievērsta mūžizglītības kursiem, kas, izmantojot interaktīvās multimediālās apmācības tehnoloģijas, būs pieejami arī iedzīvotājiem, kam mājās nav datora, taču ir televizors.

“Datu centra izveide bija iespējama, pateicoties ilgstošam un rūpīgam plānošanas darbam. Bija nepieciešams piesaistīt finansējumu, izvēlēties tehnoloģiskos risinājumus konteinera konstrukcijai un serveru aparatūras ērtam izkārtojumam, kā arī atrast labu vietu konteinera novietošanai,” stāsta Ventspils Digitālā centra direktors Egons Spalāns.

Finansējums iegūts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Ventspils pilsētas pašvaldības un Latvijas valsts budžeta Latvijas–Lietuvas programmas atbalstītā projektā „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai”. Savukārt tehnoloģiskais risinājums plānots, klātienē aplūkojot pasaulē labākos datu centru konteineru piemērus, kā arī Ventspils Digitālajā centrā eksperimentējot ar esošās serveru aparatūras izvietošanu statnēs jaunos, daudz racionālākos veidos nekā tradicionāli pieņemts.

Lai arī sākotnēji bija plānots, ka jaunais konteiners atradīsies Vecpilsētā blakus Digitālajam centram, tika pieņemts pārdomāts lēmums konteineru novietot pilsētas pierobežā – vietā, kur jau līdz šim atradās pilsētas optiskā datu pārraides tīkla iekārtas un pieslēgums pasaules un Latvijas internetam. Tieši Pārventā atrodas viens gals zemūdens optiskajam kabelim, kas savieno Latviju ar Zviedriju, bet pa sauszemi no Ventspils līdz Rīgai ir ierīkoti vairāki optiskie kabeļi. “Tā ir ļoti liela priekšrocība un drošības sajūta, jo mums ir divi neatkarīgi pieslēgumi pasaules internetam – viens caur Zviedriju, otrs caur Rīgu,” lepojas Egons Spalāns.

Viņš min vēl vienu būtisku vietas izvēles faktoru, proti, kvalitatīvu elektroenerģiju, kas ir datu centra darbības nodrošināšanas pamatā: “Esam ļoti bieži pārliecinājušies, ka elektroenerģijas kvalitāte pilsētā nav tik laba, cik datu centram nepieciešams. Īslaicīgu atslēgumu un sprieguma kritumu gadījumi nav nekāds retums. Serveriem šādas svārstības ir ļoti bīstamas. Lai arī lietojam dažādus nepārtrauktās barošanas avotus un esam uzstādījuši dīzeļģeneratoru, kas mūs glābj ilgākos elektrības pārrāvumos, tomēr tā ir tikai cīnīšanās ar sekām, nevis cēloņiem. Datu centru konteineram elektroenerģiju nodrošinās vietējais elektroapgādes komersants SIA “Vats”, kura klienti ir lielākie Ventspils ostas uzņēmumi. Mēs gan būsim vēl izdevīgākā situācijā, jo konteiners novietots SIA “Vats” teritorijā, tādēļ varēsim saņemt pavisam svaigu un tīru elektrību – tieši no transformatora.”

“Datu centru plānots pielietot gan zinātniskiem, gan praktiskiem mērķiem. Jau iepriekšminētā pārrobežu sadarbības projekta ietvaros Ventspils Digitālais centrs kopā ar Ventspils Augstskolas un Kauņas Tehnoloģiju universitātes pētniekiem attīstīs multimediju datu pārraides tehnoloģijas, veidos studiju kursus tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā, bet plašākai sabiedrībai taps mūžizglītības kursi. Šāda kopīga infrastruktūra ļaus partneriem ciešāk sadarboties un efektīvāk izmantot resursus,” stāsta projekta vadītājs Kristians Jacevičs. Projektā plānota arī digitālajai televīzijai paredzētas ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas izveides izpēte un prototipa izstrāde. Sistēmas prototipa virtuālā mājvieta paredzēta datu centrā.

 

Papildu informācija:

Egons Spalāns
Direktors
Ventspils Digitālais centrs
e-pasts: egons.spalans@ventspils.lv
Tālr. 63607607

 

Kristians Jacevičs
Projekta vadītājs
Ventspils Digitālais centrs
e-pasts: kristians.jacevics@ventspils.lv

 

19
Jul

Latvijas un Lietuvas tehnoloģiju speciālisti sadarbosies izglītības kvalitātes uzlabošanai

Ventspils Digitālais centrs, Ventspils Augstskola un Kauņas Tehniskā universitāte (Lietuva) uzsākuši sadarbību projektā, kas paredz attīstīt un demonstrēt interaktīvās un digitālās televīzijas tehnoloģiju praktisko pielietojumu, jo īpaši izglītības un apmācību jomā.

Piektdien, 20. jūlijā, projekta partneru pārstāvji tiksies Ventspilī, lai dotu oficiālu startu projekta aktivitātēm, kā arī klātienē pārrunātu turpmāko sadarbību un iepazītos ar projekta komandas dalībniekiem, ar kuriem būs jāstrādā plecu pie pleca līdz pat projekta noslēgumam 2014. gada nogalē.

Projekta laikā tiks veikti vairāki zinātniski pētījumi, lai attīstītu multimediju datu pārraides tehnoloģijas, kā arī veidoti studiju kursi tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā. Vairāki apmācību kursi būs pieejami arī plašākai sabiedrībai, un tos varēs apgūt ar interaktīvās televīzijas starpniecību. Plānota arī digitālajai televīzijai paredzētas ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas izveides izpēte un prototipa izstrāde. Par projektā piešķirto finansējumu partnerorganizācijas varēs iegādāties arī laboratoriju aprīkojumu un serveru tehnoloģijas. Šī tehnika ne vien ļaus veikt zinātniskos pētījumus, bet arī nodrošināt projekta laikā izstrādāto rezultātu pieejamību sabiedrībai.

Kopējais piešķirtais finansējums projektam „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai” ir teju 670 000 latu, no kuriem 85% finansē Latvijas–Lietuvas programma no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, bet pārējais ir projekta partneru sarūpētais līdzfinansējums.

Papildu informācija:
Kristians Jacevičs
Projekta vadītājs
Ventspils Digitālais centrs
e-pasts: kristians.jacevics@ventspils.gov.lv
Tālr. 29792717